AV Affiliates

AV Affiliates

Affiliate Voorwaarden

Als geautoriseerde affiliate (Affiliate) van Focus op Winst ga je ermee akkoord de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst (Overeenkomst) na te leven. Lees de gehele Overeenkomst aandachtig door voordat je je bij Focus op Winst registreert als Affiliate.

Jouw deelname aan het Programma is uitsluitend om onze website wettelijk te adverteren en voor een commissie op producten en diensten aangekocht door ondernemers die naar Focus op Winst doorverwezen worden door jouw eigen website of persoonlijke verwijzingen.

Door je aan te melden voor het Affiliate Programma van Focus op Winst geef je aan dat je akkoord gaat met deze Overeenkomst en de voorwaarden en bepalingen ervan.

 1. Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag

Wij behouden ons het recht voor om een aanvraag om Affiliate te worden goed of af te keuren. Je zult geen rechtsmiddel hebben tegen ons voor de afwijzing van jouw Affiliate Programma Aanvraag.

 1. Commissies

De provisies worden eenmaal per maand betaald, in de 2e week. Opdat een Affiliate een opdracht kan ontvangen, moet de voornoemde rekening minimaal 60 dagen actief blijven.

Je kunt jezelf niet doorverwijzen en je ontvangt geen commissie op jouw eigen accounts. Er is ook een limiet van één commissie per verwijzing. Als iemand via jouw link een dienst of product bestelt en in de dagen ervoor ook via een andere link al gekeken heeft dan gaat het recht van de commissie naar de eerste verwijzer.

Betalingen worden alleen geregistreerd voor transacties die succesvol zijn afgerond. Transacties die leiden tot (gedeeltelijke terugbetalingen worden niet of gedeeltelijk uitbetaald.

 1. Beëindiging

Jouw affiliate aanvraag en status in het programma kunnen om een van de volgende redenen worden opgeschort of beëindigd:

 • Onrechtmatige advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, enz.).
 • Spamming (massa e-mail, massa nieuwsgroep posten, etc.).
 • Reclame op sites die illegale activiteiten bevatten of bevorderen.
 • Het niet openbaar maken van de affiliate relatie voor enige promotie die kwalificeert als een goedkeuring onder bestaande richtlijnen en verordeningen Nederlands of Europees recht of enig toepasselijk recht.
 • Schending van intellectuele-eigendomsrechten. Focus op Winst behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te verlangen van degenen die handelsmerken van Focus op Winst gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
 • Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van beloofde kickbacks van jouw affiliate commissie als incentive. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met Focus op Winst is echter acceptabel.
 • Zelf verwijzen, frauduleuze transacties, vermoedelijke Affiliate fraude.
 • Niet in overeenstemming zijn met de Nederlandse AVG wetgeving en/of de Europese GDPR

In aanvulling op het voorgaande, behoudt Focus op Winst zich het recht voor om elke Affiliate account ten alle tijde te beëindigen, voor eventuele schendingen van deze overeenkomst.

 1. Affiliate links

Je kunt zowel op jouw website als in jouw e-mailberichten gebruik maken van grafische en tekstlinks. Je kunt met de Focus op Winst website adverteren in online en offline advertenties, tijdschriften en kranten.

Je kunt de door ons verstrekte afbeeldingen en tekst gebruiken, of je kunt jouw eigen afbeeldingen en tekst gebruiken zolang deze maar geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3.

 1. Coupon en Verkoopsites

Focus op Winst biedt af en toe coupons aan onder geselecteerde affiliates en nieuwsbriefabonnees. Als aanvrager niet tot de geselecteerde partijen behoort, dan mag er geen reclame of andere vormen van promotie worden gevoerd met deze coupons. Hieronder vindt je de voorwaarden die gelden voor elke affiliate die overweegt om onze producten te promoten in relatie tot een deal of coupon:

 • Affiliates mogen geen misleidende tekst gebruiken op affiliate links, knoppen of afbeeldingen bevatten.
 • Affiliates mogen niet bieden op Focus op Winst Coupons, Focus op Winst Discounts of andere zinspelingen die suggereren dat coupons beschikbaar zijn.
 • Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of andere zichtbare of ongeziene acties genereren die affiliate cookies instellen, tenzij de gebruiker een duidelijke en expliciete interesse heeft getoond in het activeren van specifieke besparingen door te klikken op een duidelijk gemarkeerde link, knop of afbeelding voor die specifieke coupon of deal. Jouw link moet de bezoeker naar de aanbiedingspagina of landingpage van Focus op Winst sturen.
 • De gebruiker moet de informatie en details van de coupon/deal/besparingsinformatie kunnen inzien voordat een affiliate cookie is ingesteld (d. w. z.”klik hier om coupons te zien en open een venster op onze site” is niet toegestaan).
 • Het is mogelijk dat Affiliate sites niet beschikken over “Klik voor Deal/Coupon” of enige variatie, wanneer er geen coupons of aanbiedingen beschikbaar zijn. Een klik op de link opent de merchant site of zet een cookie. Affiliates met dergelijke tekst op de merchant landing page zullen direct uit het programma worden verwijderd.
 1. Aansprakelijkheid

Focus op Winst is niet aansprakelijk voor indirecte of toevallige schade (omzetderving, provisies) als gevolg van affiliate tracking fouten, verlies van databasebestanden, of enig gevolg van opzet van schade aan het Programma en/of onze website (s).

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het Programma en/of de door Focus op Winst verkochte diensten en producten. Wij claimen niet dat de werking van het Programma en/of onze website (s) foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of fouten.

 1. Duur van de overeenkomst

De looptijd van deze Overeenkomst begint bij jouw aanvaarding van het Programma en eindigt wanneer jouw Affiliate account wordt beëindigd.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen ten alle tijde door ons worden gewijzigd. Als een wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst voor jou onaanvaardbaar is, is jouw enige keuze om jouw Affiliate account te beëindigen. Jouw voortdurende deelname aan het Programma vormt jouw aanvaarding van elke wijziging.

 1. Schadeloosstelling

De Affiliate zal Focus op Winst en haar gelieerde handelsnamen, directieleden, bestuurders, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van degenen die door Focus op Winst in licentie zijn gegeven of gemachtigd om materialen te verzenden en te distribueren, vrijwaren en vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, boetes, boetes, vonnissen, claims, kosten, verliezen, verliezen en onkosten (inclusief redelijke juridische kosten en kosten) voortvloeiend uit of verband houdend met alle claims die in verband met deze Overeenkomst zijn ontstaan als gevolg van nalatigheid.

 1. Toepasselijk recht, rechtspraak en proceskosten

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en de Europese Unie. Alle geschillen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht voor de daarvoor bestemde rechtbanken in Nederland.

Focus op Winst kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van schade buiten de expliciet in het vonnis van een rechtbank uitgesproken schades.

 1. AVG / GDPR

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van het affiliate programma van Focus op Winst, verklaart de Affiliate partner ook volledig te voldoen aan de AVG / GDPR regelgeving, directieven en wetten.

 1. Elektronische handtekeningen

De Overeenkomst is een elektronisch contract waarin de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het affiliate programma Focus op Winst zijn vastgelegd. Je geeft aan dat je akkoord gaat met deze Overeenkomst en met alle voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, door het inschrijvingsproces te voltooien. Deze actie creëert een elektronische handtekening die dezelfde rechtskracht en werking heeft als een handgeschreven handtekening.